Craft Week 2021

Glasakademin är en organisation för svenska glaskonstnärer. Glasakademin verkar för att sprida information, inspiration och kunskap om det svenska studioglaset. De runt sjuttio medlemmarna visar på en stor bredd, här finns de flesta tekniker och uttryck representerade.

Glasakademin erbjuder en mötesplat för såväl yrkesverksamma glaskonstnärer som alla andra intresserade av experimentellt och konstnärligt gestaltat glas.

Craft week 2021 – Glasakademin skapar en installationpå Odenplan i samarbete med

Levande Stockholm 2021 & Stockholms stad, Trafikkontoret

”Glaset flyttar ut från galleriets vita podier och tar plats i Levande Stockholms pocket park på Odenplan. Glasakademins verksamhet presenteras och verk av medlemmarna visas på och i trälådor, smyger sig in planteringar och kanske dinglar från wires.

Det blir en installation med glas mitt i den urbana miljön. Ett vattenhål under Craft Week.

Välkomna den 1 oktober klockan 15.00 – 20.00

Utställare;

Anna Linda Gabriel

Jeanette Karsten

Susann Wallander

Fredrik Nielsen

Sylvia Neiglick

Rosita Ståhl

Nina Westman

Gunilla Kihlgren

Gunvor Larsson

Ylva Holmén

Utställningsskiss_ Copyright Jeanette Karsten

Som en första målsättning hade Glasakademin att verka för ett museum för svenskt studioglas. Förhandlingar inleddes vid årsskiftet 2005-2006 med Smålands museum/Sveriges Glasmuseum, och i maj månad 2008 kunde Museum för Studioglas öppna som en egen avdelning med en permanent utställning om studioglas på Smålands museum/Sveriges glasmuseum i Växjö. Samlingen består främst av donerade verk av Glasakademins medlemmar.

Glasakademin bistår Smålands museum/Sveriges glasmuseum att utveckla studioglassamlingen. Glasakademins arkiv har överlämnats till Smålands museum. Arkivet är tillgängligt för allmänheten.

läs mer om Glasakademin på

 www.glasakademin.se

Vill du bli medlem i glasakademin?

Ansök på

http://www.glasakademin.se/aktuellt/bli-medlem-i-glasakademin/