Existence, cracks and or disappearance!? – detalj

Rosita Ståhl

Rosita Ståhl har arbetat under flera år med berg hon besökt och översatt det i glas genom minnen och fotografier.
Under senaste tiden har ämnen som existens intresserat henne.

Verk: ”Existence, cracks and or disappearance?!” 2021.

Att finnas, få vara, existera eller att försvinna, förtvina och dö ut…
Detta är en del utav flera former inom ämnet existens.
Bestämmer vi eller glaset vad det ska eller vill vara?

Läs mer om Rosita Ståhl på

www.rositastahl.com