Glaskroppen

Nina Westman

Ballonger kan vara det lekfulla, det barnsliga men också representera något vi vet kan gå sönder, som kan smälla när som helst. Något vi vet luften kommer att gå ur. Något som, om du tappar tråden, flyger iväg och aldrig kommer tillbaka. Ballonger har använts som symbol för fred; ifall ballongen kan sväva fritt i himlen betyder det att det är fred.

Ballongen blåses upp, fylls med luft, rätt liknande arbetet med glas där våra skulpturer ofta får form för att vi blåser luft i dem.

I mitt arbete är ballonger återkommande, liksom det kroppsliga. Jag porträtterar kroppsdelar, ofta i olika sammanhang eller scener där glaset med sitt fragila väsen får representera det fragila livet.

Jag arbetar ofta i gränslandet mellan humor och sorg. Glaskroppen, som finns i ögat och ger ögat dess form samt, liksom glas, bryter ljus, heter The Vitreous body eller The Vitreous Humor (glas-lik vätska). Jag använder det lekfulla som ballongen signalerar men samplar in kropp och förgänglighet. Därför har jag gett mina ögon av glas namnet GLASKROPPEN.

www.ninawestman.se

www.boomglass.com

www.circusglassroyale.se